Funcionament

Funcionament

Què és el visat?
El visat es l'acte administratiu delegat al Col.legi per l'Administració Pública, que té per objecte registrar i validar els treballs del col·legiat en l'exercici de les seves atribucions professionals

El visat abastarà, a més del control de legalitat, el control formal de tots els documents tècnics i administratius essencials que fossin conseqüència de l'encàrrec.
El visat no compren, en cap cas, els honoraris ni les demes condicions contractuals, quedant aquesta determinació subjecte al lliure acord de les part, ni tampoc compren el control tècnic dels elements facultatius del treball professional.

El visat col·legial es manté en tots els treballs professionals com a garantía del professional davant el seu client i l'Administració, i és obligatori en els casos que estableix el RD 1000/2010.


Treballs professionals subjectes a VISAT OBLIGATORI (segons RD 1000/2010)
· PROJECTES d' EXECUCIÓ d'edificació d'obres incloses dins de l'àmbit de la LOE.
· CERTIFICATS de FINAL d'OBRA (CFO) d'edificació d'obres incloses dins de l'àmbit de la LOE.
· PROJECTES de LEGALITZACIÓ d'edificació i els certificats de final d'obra corresponents.
· PROJECTES d'ENDERROC d'edificacions, que no utilitzin explosius.

Treballs professional VISAT VOLUNTARI
· També està prevista la opció del visat voluntari de qualsevol treball no inclòs en l'apartat anterior.


Registre d'actuacions professionals
Els treballs professionals on no sigui obligatori el seu visat i no s'hagin sotmès al visat voluntari, els col·legiats deuran comunicar l'encàrrec al Col·legi i presentar la documentació per el "Registre d'actuacions professionals", en compliment dels Estatuts del Consejo General de la Arquitectura Técnica.

Els visats o registres d'encàrrec es regiran per la "Guia de registre / visat d'actuacions professionals". En el cas dels visats, a mes la documentació haurà de complir amb els paràmetres establerts en la "Guia de treballs professionals" (disponible a l'apartat "Actuació professional").

Guia de registre / visat d'actuacions professionals

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

LOGO NORMAS AENOR2.png

Twitter