Inici

MUIB - Mapa urbanístic de les Illes Balears

El MUIB consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears. Aquest només té caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l'organisme competent.

MUIB

 

CONSULTA LES NOSTRES XARXES SOCIALS

Fes-te seguidor de les nostres xarxes socials!!

Als nostres facebook i twitter hi trobaràs molta informació que serà del teu interès!, des d'ofertes de feina fins a l'aprovació de noves lleis, així com notícies relacionades amb la sostenibilitat, eficiència energètica, noves titulacions, feina a l'estranger, estructures singulars, ...

Dona la teva opinió, envia enllaços d'interès, ajuda'ns a millorar la informació!

ELS ARQUITECTES DE SEVILLA, FORÇATS A RECTIFICAR I ADMETRE QUE ELS ARQUITECTES TÈCNICS PODEN DICTAMINAR SOBRE PROJECTES ARQUITECTÒNICS I INFORMAR SOBRE GESTIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Després d'una denúncia del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, els Arquitectes de Sevilla, han estat forçats a rectificar i admetre que els Arquitectes Tècnics poden dictaminar sobre projectes arquitectònics i informar sobre gestió i disciplina urbanística.

El Col·legi d'Arquitectes arriba a un acord amb l'Agència de Defensa de la Competència d'Andalusia que implica, entre altres compromisos, enviar als Ajuntaments de la província una carta rectificant informació falsa enviada durant anys. 

SEVILLA

 

NOVA EINA DE CÀLCUL DB-HR

La Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment ha elaborat una nova eina per la verificació del Document Bàsic de protecció contra el soroll.
Es tracta d'una reprogramació de l'anterior versió de l'eina de càlcul que pot ser executada en els sistemes operatius MacOS, Windows i Linux, i on s'ha millorat considerablement. L'eina incorpora les dades del Catàleg d'Elements Constructius així com nous elements constructius que poden ser habituals en edificació existent i permet a l'usuari d'afegir les seves pròpies solucions caracteritzades.

CÀLCUL DB-HR

 

NOVA EINA LIDER-CALENER

S'ha actualitzat la nova eina de càlcul de eficiència energètica LIDER-CALENER, i el seu manual d'usuari. Aquesta inclou l'unificació, en una sola plataforma, dels programes generals oficials emprats fins ara per a l'avaluació de la demanda energètica i del consum energètic, així com l'adaptació d'aquestes aplicacions als canvis introduïts pel DB-HE de l'any 2013.

LIDER-CALENER

Nou DOCUMENT DE RECOLÇAMENT AL DB-HE "puentes térmicos", per a facilitar l'aplicació del DB-HE estalvi energètic.

PUENTES TERMICOS

NOVETATS DEL DB-HE

S'ha aprovat l'actualització del Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia, mitjançant l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, en la qual s'estableix les especificacions relatives a l'aplicació dels requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis, per la qual s'actualitza el citat Document Bàsic. 

Amb aquesta Ordre s'avança en els objectius de consum d'edificis gairebé nul en el 2020, per a això serà necessari que abans s'estableixi una definició d'àmbit nacional del concepte "edifici de consum d'energia gairebé nul" determinant-se el corresponent nivell d'eficiència energètica així com el percentatge de l'energia requerida que haurà d'estar coberta per energia procedent de fonts renovables. 
Els canvis incorporats, són de tal calat, que suposen no solament una modificació de l'antic, sinó la seva substitució gairebé completa. Tant és així que s'ha afegit una nova exigència o DB passant de 5 a 6 exigències, el nou DB és l'HE-0 i tracta la Limitació del Consum Energètic. 

Documento divulgativo DBHE

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter