Inici

Projecte de Llei d'ordenació i ús del Sòl

El Consell de Govern va aprovar el projecte de Llei d’ordenació i ús del Sòl (LOUS), el passat dia 13 de setembre, la qual es troba penjada a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, Ordenació de Territori.

Es simplifica i racionalitza el planejament, gestió i disciplina urbanística. Cal destacar que prioritzar les actuacions de regeneració i renovació urbanes en detriment d'aquelles altres que pretenen la transformació del sòl rústic en úrba, i regula per llei l'inspecció tècnica d'edificis, fixant-se un règim bàsic a desenvolupar pels ajuntaments, i un règim sancionador per als que incompleixin l'obligació de passat l'ITE. A mes, es donen més competències als Consells per intervenir en sòl rústic, i s'inclou un procediment per a l'incorporació d'aquelles edificacions en sòl rústic que, tot i la seva situació irregular, l'administració ja no pot actuar en contra d'elles.              

Queda fora de l'àmbit de la Llei la regulació dels usos i les activitats al sòl rústic, que ja tenen una normativa autonómica i una regulació previa a través dels plans territorials.

PROJECTE LOUS

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter