Presentació

Presentació

Les funcions del responsable del gabinet tècnic son les següents:

- Actualització del llibre de preus:
- Recollida de les feines de la Comissió.
- Aportació pròpia, tant per crear nous preus, com per modificar existents.
- Gestió amb els proveïdors dels preus.
- Gestió d'edició, tant en paper com en suport informàtic.

- Actualització de les eines informàtiques:
- Recollida i atenció de noves propostes.
- Publicació digital i difusió a tots els col·legiats.
- Elaboració d'eines informàtiques senzilles.

- Actualització normativa. Recopilació i difusió dels canvis/novetats normatives del sector:
- Rastreig per Internet.
- Consultes tècniques a organismes oficials.
- Contacte regulat amb altres col·legis i institucions relacionades amb el sector.

- Assistència a les jornades tècniques del Consejo General de la Arquitectura Tècnica, a més d'altres organismes del sector. Informar als col·legiats al respecte, mitjançant xerrades.

- Programació de sessions tècniques o cursos, impartits per empreses o altres col·legiats, en la seu col·legial. Informar als col·legiats al respecte.

- Gestió de la biblioteca.

- Revisió dels butlletins i pàgines web d'altres col·legis, extracció de documents i difusió.

- Redacció del butlletí informatiu digital col·legial.
- Revisió i extracció de documentació dels butlletins i pàgines web d'altres col·legis i institucions.
- Consulta a altres gabinets tècnics i institucions, de temes d'actualitat.
- Difusió del butlletí a tots els col·legiats de forma regular.

- Atendre i respondre consultes dels col·legiats.

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

LOGO NORMAS AENOR2.png

Twitter