Inici

DOCUMENTS PEL VISAT DE PROJECTES

 Logocoaatee.bmp

11/07/2017

Els Ajuntaments de Maó i Ciutadella, ja demanen la documentació que s'ha de presentar per a obres amb projecte, en format digital, mitjançant la carpeta ciutadana.

Ens hem posat en contacte amb els serveis administratius de Maó i ens han fet arribar com tenen previst que es presenti aquesta documentació.

Estudiat el tema, s'ha decidit per Junta de Govern que sigui el mateix procediment pel visat col·legial, sigui quin sigui l'Ajuntament.

Es pujaran a la oficina en línia arxius separats per a cada document:

1.- Memòria descriptiva, constructiva, CTE, altres reglaments i annexos a la memòria

2.- Plànols

3.- Plec de condicions

4.- Amidaments i pressupost

5.- Nota d'encàrrec, (aquesta es la que genera el programa, per tant l'ordre a seguir en aquest cas es només per l'Ajuntament)

6.- Estudi bàsic de seguretat i salut

7.- Control de qualitat, si s'escau

8.- Estadística d'habitatge (només per l'Ajuntament)

9.- Annex memòria urbanística

Una vegada visat pel Col·legi es pot pujar a la carpeta ciutadana amb un sol arxiu tipus ZIP, però hi ha que tenir en compte que en aquest cas es possible que encara es retardi més la gestió en el temps, molt millor enviar-ho per separat. Aquesta opció desapareixerà en breu, per tant no us la recomanem.

Us recordem que ja demanem que tots els documents vinguin signats digitalment, després de l'estiu aquesta serà una exigència generalitzada. 

 

HIT 3/2017 I NEWSLETTER CLÚSTER MILLORS EDIFICIS

logonoticiescgate.jpg     logoclustermejoresedificios.jpg

30/06/2017

A l'apartat de Consejo General trobareu el nou HIT 3/2017 i la newsletter d'aquesta setmana de Clúster Millors Edificis.

 

FUNDACIÓN MUSAAT: Documents d'Orientació Tècnica en l'Edificació

logofundacionmusaat.jpg

 29/06/2017 

Amb l'objectiu de facilitar la vostra feina, la Fundación MUSAAT continua elaborant documents d'orientació tècnica en l'edificació, un material tècnic i didàctic de gran utilitat per el col·lectiu.

Ja han publicat tots aquests documents que ofereixen recomanacions d'execució de les principals unitats d'obra, els podeu descarregar en format pdf aquí

El darrer, fa referència a: Classificació i tipologies de fusteria exterior

A més dins la web de la Fundación MUSAAT, trobareu entre altres, aquestes publicacions:

 

BOE - RD 513/2017

 logoboe.jpg

19/06/2017

El passat dilluns dia 12 de juny va sortir publicat al BOE el Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

CONSEJO GENERAL - CTE

logonoticiescgate.jpg     

26/06/2017

El Consejo General, ens ha enviat un escrit en relació a l'Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny, per la qual es modifiquen el Document Bàsic DB-HE "estalvi d'energia" i el Document Bàsic DB-HS "salubritat", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 

AECAM - COMPLIMENT DB-SEM

 Logocoaatee.bmp

16/06/2017

La 'Asociación de carpintería, ebanistería y afines de Menorca', ens ha enviat una circular recordant l'obligació de complir al document de seguretat estructural de la fusta DB-SEM, aquest recordatori ha estat motivat per la sentència de l'Audiència Provincial de Palma en relació a la compra venda d'un pis infectat de tèrmits.

 

Propers esdeveniments

No hi ha esdeveniments

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Twitter