Inici

Nou termini de prescripció per a les reclamacions civils per incompliment del contracte d'arrendament de serveis professionals

El proppassat 6 d'octubre va sortir publicat en el BOE la llei 42/2015 de 5 d'octubre, de reforma de la LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL, que va entrar en vigor el dia següent.

S'han modificat els terminis de prescripció de les accions personals que no tenien termini especial, passant de 15 a 5 anys. La disposició final primera modifica l'article 1964.2 del Codi Civil, que queda redactat així:

Article 1964

2.- Les accions personals que no tinguin un termini especial prescriuen als cinc anys des de que pugui exigir-se el compliment de l'obligació.

Informació detallada

AECOR: Guia de Rehabilitació Acústica d'Edificis

La Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), llança una nova edició de la Guia de Rehabilitació Acústica d'Edificis, un complet manual de més de 150 pàgines amb informació detallada per a tècnics compromesos amb la qualitat acústica i el confort en els habitatges. 

La Guia està dividida en una sèrie de capítols organitzats per tipus de solució constructiva. En cada capítol es presenta un recull de les solucions constructives més interessants per a la millora de l'aïllament acústic en actuacions de rehabilitació.

fotoaecor.jpg

PREMIS EUROPEUS DE L'ARQUITECTURA TÈCNICA A LA SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIÓ

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) amb el seu compromís amb la prevenció de riscos en l'àmbit de la edificació, convoca la XVII edició de Premis Europeus de l'Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció.

S'estableixen tres premis:

A la Investigació 

A la Innovació

A la Millor iniciativa pública

www.premiosdeseguridad2016.com

 

INSPECTORA D'OBRES, AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Hem rebut de l'Ajuntament des Migjorn Gran, escrit, pel que ens informa que des del dia 1 d'octubre, hi ha una nova inspectora d'obres, la Sra. Maria Ripoll Moll. Demanem que tothom revisi que disposa del cartell de la Llicència o una còpia de la Comunicació Prèvia d'obres penjada a la porta d'entrada de l'obra, així com la resta de documentació exigible d'acord amb la normativa vigent.

A partir de la data indicada, a les Comunicacions Prèvies d'Obres, s'hauran d'especificar els metres quadrats construïts que es prevegi reformar. Aquesta informació es considera necessària per a relitzar les tasques de comprovació dels serveis tècnics municipals i la falta d'aquesta dada o d'altra documentació exigible d'acord amb l'Art. 141 de la Llei 2/2014, serà motiu suficient per no registrar l'entrada de la Comunicació Prèvia. 

COMUNICATS REBUTS DEL CONSEJO GENERAL

logonoticiescgate.jpg

Aquí hi trobareu els comunicats que ens ha fet arribar el Consejo:

1.- La resolució per lo qual es determina la correspondència de la titulació d'Arquitecte Tècnic al nivell 2 (GRAU) del Marc Espanyol de Qualificacions per a la Educació Superior.

2.- L'avanç del programa "FORAE" Foro de Rehabilitación, ahorro y energía, que tindrà lloc a Madrid els dies 4 al 6 del proper mes de novembre.

3.- Convocatòria dels primers premis FORAE de REHABILITACIÓN 2015 el termini per entregar les propostes acaba el dia 20 d'octubre, aquí teniu les bases.  

 

NOU VOCAL JUNTA DE GOVERN

Com a conseqüència de les eleccions convocades de conformitat amb els articles 26 i 31 dels Estatuts Particulars, per a la substitució de la vocal Begoña Borrás Botana i complint amb els terminis previstos des de la convocatòria, a la reunió de Junta de Govern celebrada el dia 1 d'octubre s'anomena a D. Luis Borja Llopis Garrido vocal, ja que es la única candidatura presentada amb temps i forma previstos en la normativa electoral vigent. 

Propers esdeveniments

Ago
12

12/08/2019 - 25/08/2019

Agenda

loader

Material tècnic

Detector d'armadures          Càmera tèrmica

     fotodetector.jpg                      fotocamaratermica.jpg

Mesurador humitats           Mesurador fusta

fotomedidorhml713.jpg                 fotomedidorhml700.jpg

Normes AENOR

fotoaenornormas.jpg

Twitter